Harta site

,

Site Map


 • Primaria Turda
 • Primăria Turda
 • ,
 • Town hall
 • Misiunea autorităţii publice
 • ,
 • Mission of the institution
 • Localizare
 • ,
 • Location
 • Simboluri
 • ,
 • Local symbols
 • Regulamente
 • ,
 • Regulations
 • Conducerea instituției
 • ,
 • Management of the institution
 • Date generale
 • ,
 • General information
 • Structura organizatorică
 • ,
 • Organizational structure
 • Declarație de aderare SNA 2012-2015
 • ,
 • Declaration of accession to the National Anticorruption Strategy
 • Sesizări sau reclamaţii
 • ,
 • Petitions or intimations
 • COMUNICATE si Anunturi
 • ,
 • Press releases and announcements
 • Program Audienţe
 • Biroul de presă
 • Declarație de aderare la SNA 2016-2020
 • Conducere
 • PRIMAR
 • Biografie (CV)
 • Date de contact
 • Programul de audienţe
 • Declaraţii de avere si interese
 • Rapoartele de activitate
 • VICEPRIMAR
 • Biografie (CV)
 • Date de contact
 • Programul de audienţe
 • Declaraţii de avere si interese
 • Rapoartele de activitate
 • SECRETAR
 • Biografie (CV)
 • Date de contact
 • Programul de audienţe
 • Declaraţii de avere si interese
 • Rapoartele de activitate
 • Istoricul Conducerilor Anterioare
 • Informari si declaratii
 • Structura organizatorică
 • Regulament de organizare şi funcţionare
 • Legislaţia de bază
 • Organigramă
 • DECLARATII DE AVERE SI INTERES
 • 2007
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Alte rapoarte de interes public
 • Centrul de informare cetateni
 • Rolul si misiunea CIC
 • CONCURSURI DE ANGAJARE - Anunturi și Rezultate
 • ARHIVA 2015 - Concursuri de Angajare
 • ARHIVA 2016 - Concursuri de angajare
 • Concurs Primăria Turda - 23 Februarie 2017
 • Concurs Primăria Turda - 21 Martie 2017
 • Concurs de proiecte de management pentru Teatrul Aureliu Manea Turda
 • Concurs Muzeul de Istorie Turda - 07 iunie 2017
 • Concurs Casa de Cultura - 07 iunie 2017
 • Concurs Primăria Turda - 27 iunie 2017
 • Concurs de proiecte de management pentru Casa de Cultură Turda
 • Concurs Primăria Turda - 29 August 2017
 • Concurs Muzeul de Istorie Turda - 08 August 2017
 • Concurs Primăria Turda - 16 August 2017
 • Concurs Primăria Turda - 30 Octombrie 2017
 • Anunt transfer la cerere
 • Concurs Primăria Turda - 29 Noiembrie 2017
 • Concurs Primăria Turda - 12 Decembrie 2017
 • Concurs selectie Manager si Asistent Administrativ GAL Urban Turda
 • Concurs selectie Facilitator Comunitar - GAL Urban Turda
 • Programul de funcţionare
 • EXAMENE DE PROMOVARE - Anunturi
 • Transparenta veniturilor salariale
 • Propuneri sesizări şi reclamaţii
 • Sesizări sau reclamaţii
 • Consiliul Local
 • ,
 • Local Council
 • Consiliul Local Turda
 • ,
 • Local Council
 • Rolul şi misiunea consiliului local
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Turda
 • Componenţă Consiliul Local Turda
 • ,
 • Members
 • Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Turda
 • Istoricul consililor locale anterioare
 • Formulare on line pentru descărcare şi tipărire
 • Formulare Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • Declaratii avere si interese
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016 - Legislatura 2012-2016
 • 2016 - Legislatura 2016-2020
 • 2017
 • Hotarari ale Consiliului Local Turda
 • Ordinea de zi a sedintelor consiliului local
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Procese verbale ale sedintelor
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Proiecte hotarari
 • 2016
 • 2015
 • 2017
 • Rapoarte de activitate
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Oferte de vanzare - Legea nr. 17/2014
 • Informatii publice
 • Transparenţa decizională
 • Transparenţa decizională 2016
 • Transparenţa decizională 2017
 • Minute ale sedintelor Consiliului Local
 • Direcţia economică
 • ,
 • Economic Direction
 • Direcţia economică
 • ,
 • Economic Direction
 • Rolul si misiunea
 • Obiectivele şi rapoartele direcţiei
 • Date de contact
 • Alte analize şi situaţii financiare
 • Legislaţia aferentă direcţiei
 • Procedurile
 • Bugetul unitatii administrative
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Portal
 • Prezentare Municipiu
 • ,
 • Presentation of the Municipality
 • Prezentarea municipiului Turda
 • ,
 • Presentation of the Municipality
 • Date generale
 • Albume foto
 • Festivități și evenimente
 • Imagini din municipiul Turda
 • Salina Turda
 • Sport
 • Turism
 • Viața culturală
 • Zilele municipiului Turda
 • Istoric
 • Comuna primitiva
 • Epoca dacică
 • Epoca romană
 • Evul mediu
 • Perioada interbelica
 • Turda în perioada 1848-1918
 • Turism
 • Sport
 • Cultură
 • Religie
 • Obiective turistice
 • Baile Sarate
 • Castrul roman
 • Cheile Turenilor
 • Cheile Turzii
 • Muzeul de istorie
 • Salina Turda
 • Salina Turda - Album foto
 • Program vizitare și tarife
 • Mormântul lui Mihai Viteazul
 • Centrul wellness și SPA Turda
 • Cultură
 • Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda
 • Casa Municipală de Cultură Turda
 • Monumente istorice
 • Personalitati culturale turdene
 • Simbolurile Municipiului Turda
 • Teatrul „Aureliu Manea” Turda
 • Cetățenii de onoare ai Municipiului Turda
 • Sport
 • Descriere generală
 • Clubul Sportiv Scolar Turda
 • Atletism
 • Fotbal
 • Handbal
 • Volei
 • Clubul de dans sportiv Potaissa
 • Fotbal Club Arieșul Turda
 • Handbal Club POTAISSA Turda
 • Educatie
 • Unități de învățământ
 • Colegiul Emil Negrutiu
 • Colegiul Tehnic dr. Ion Raţiu
 • Colegiul Tehnic Turda
 • Școala Horea, Cloșca și Crișan
 • Școala Ioan Opriș
 • Colegiul Național Mihai Viteazul
 • Școala Avram Iancu
 • Liceul Teoretic Liviu Rebreanu
 • Sanatate
 • Orarul farmaciilor din municipiul Turda
 • Spitalul Municipal Turda
 • Galerie media
 • Religie
 • Catedrala Ortodoxă Turda
 • Biserica reformată (Turda veche)
 • Biserica reformată (Turda nouă)
 • Biserica romano-Catolică
 • Biserica Romano-Catolică Franciscană
 • Biserica Șovagăilor
 • Biserica Ortodoxă „Între Români”
 • Biserica Greco-Catolică a Rățeștilor din Turda
 • Biserica Unitariană Turda
 • Biserica Reformată-Calvină - Poiana
 • Singaoga Evreiască din Turda
 • Biserica Penticostală Alfa și Omega Turda
 • Impozite și taxe
 • ,
 • Local Taxes
 • Direcția Impozite și Taxe Locale
 • ,
 • Local Taxes Direction
 • Rol, misiune, organizare
 • Acte necesare
 • Date de contact
 • Modalitati de plata online
 • Anunturi colective sau individuale
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Formulare tipizate
 • Puncte de încasare
 • Program de lucru cu publicul
 • Conturile de trezorerie
 • Persoane Juridice
 • Persoane Fizice
 • Obținere certficate fiscale
 • Facilități fiscale persoane fizice
 • HCL-uri privind impozitele și taxele locale
 • Schema de ajutor de minimis
 • Situatie ajutor schema de minimis pe HCL 207-2014
 • Comunicate şi informări
 • 2016
 • Arhiva DITL
 • - Cladiri
 • - Terenuri
 • - Mijloace de transport
 • - Afisaj reclamă publicitate
 • - Spectacole, taxa hotelieră
 • - Cereri diverse
 • Licitatii bunuri imobile
 • Arhitect șef
 • ,
 • Chief Architect
 • Instituția Arhitectului Șef
 • ,
 • Chief Architect
 • Rolul și misiunea
 • Acte necesare pentru diverse solicitări
 • Formulare tipizate
 • Lista autorizaţiilor de construire emise
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Lista certificatelor de urbanism emise
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Planuri urbanistice în curs de aprobare
 • Anul 2014
 • Anul 2015
 • Anul 2016
 • Anul 2017
 • Lista autorizaţiilor de desfiinţare emise
 • 2016
 • 2017
 • Evidența populației
 • ,
 • Service for Registration of People
 • Evidența populației
 • ,
 • Service for Registration of People
 • Date generale
 • Link spre site-ul propriu
 • Situații de urgentă
 • ,
 • Emergencies Public Service
 • Serviciul Situații de Urgență
 • ,
 • Emergencies Public Service
 • Rolul și misiunea
 • Înştiinţări şi avertizări
 • Date de contact şi organizare
 • Acte necesare și formulare tipizate
 • Poliția locală
 • ,
 • Local Police
 • Poliția Locală Turda
 • ,
 • Local Police
 • Date generale
 • Link spre site-ul propriu
 • Asistența socială
 • ,
 • Social Assistance
 • Serviciul Public de Asistență Socială
 • ,
 • Public Service for Social Assistance
 • Rolul și misiunea
 • Structura organizatorică
 • Declaratii avere si interese SP Asistenta sociala
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Legislatia aferenta
 • Comunicate si anunturi
 • Direcția Tehnică
 • ,
 • Technical Direction
 • Direcția Tehnică
 • ,
 • Technical Direction
 • Licitaţii
 • Legislaţia specifică
 • Licitaţii (date generale, caiete sarcini, participare)
 • Programul anual de investiţii şi achiziţii publice
 • Rolul și misiunea direcţiei
 • Acte necesare şi formulare tipizate
 • Achiziţii publice directe
 • - peste 500 euro
 • - sub 500 euro
 • Organizarea direcţiei
 • Serviciul Dezvoltare Publică şi Investiţii
 • Serviciul Administrare Fond Locativ
 • Compartiment Autoritate de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local
 • Compartiment Achiziţii Publice
 • Compartiment Informatică
 • Programul anual de investiţii
 • Date de contact
 • Comunicate, informari, anunţuri
 • Dezvoltare Locală
 • ,
 • Local Development
 • Dezvoltare Locală
 • ,
 • Local Development
 • Strategia de dezvoltare
 • Proiecte municipale propuse
 • Proiecte municipale în implementare
 • Proiecte cu finanțare europeană
 • Proiecte cu finanțare guvernamentală
 • Proiecte municipale implementate
 • Proiecte cu finanțare europeană
 • Finanţări externe
 • Oraşe înfrăţite cu Municipiul Turda
 • Angoulême (Franţa)
 • Bihartorda (Ungaria)
 • Hódmezővásárhely (Ungaria)
 • Kiskunfélegyháza (Ungaria)
 • Torontáltorda (Serbia)
 • Szydlowiec (Polonia)
 • Facilități investitori
 • Mediul ONG
 • Documente utile
 • ONG-uri din Municipiul Turda
 • Activități organizate în parteneriat cu ONG-urile turdene
 • Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • Prezentare
 • Model Curriculum Vitae și Scrisoare de intenție
 • Date de contact
 • Link-uri utile
 • ,
 • Useful links
 • Link-uri utile
 • ,
 • Useful links
 • Președintele României
 • Senatul României
 • Camera deputaților
 • Guvernul României
 • Prefectura Cluj
 • Consiliul județean Cluj
 • Informatii utile
 • ,
 • Useful Information
 • Informatii utile
 • ,
 • Useful Information
 • Telefoane utile
 • Program transport public în comun
 • Evenimente și date comemorative
 • Curs valutar
 • Vremea la Turda
 • Harta municipiului Turda
 • Harta indicatii spre Salina Turda
 • Harta site
 • ,
 • Site Map
 • Mass Media turdeană
 • Formular identificare câini agresivi
 • m

 • Cautare
  Contact

  Primăria Municipiului Turda


  P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
  Mun. Turda, Județul Cluj, România
  Telefon: 0264313160
  Fax: 0264317081
  E-mail: primaria@primariaturda.ro
  Web: www.primariaturda.ro


   

   
  Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.