Economie

Comerţul

Alimentar

      • magazine alimentare de comerţ cu amănuntul: 8

      • magazine desfacere en-gross – nu există

Alte domenii

      • materiale de construcţii, lemnoase şi alte accesorii: 1

      • produse farmaceutice: 1

 

Turismul

Fondul turistic de natură antropică, reprezentat de ruinele castrului roman de la Tihău, biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli" din Turbuţa (sec. XVII), castelul Josika din Surduc (sec. XVII-XIX) completează zestrea turistică a comunei.

 

Industria 

Există ramuri ale industriei reprezentate de intreprinderi mici-mijlocii care au un nivel de productivitate care poate fii eficientizat şi mărit:

      • unităţi de construcţii civile: 2

      • unitate de extracţie şi prelucrare a minereurilor pentru industria chimică: 1

      • unitate de producţie mobilier: 1

 

Servicii

La nivelul comunei noastre există unităţi care prestează anumite servicii, care în măsura dezvoltării şi măririi numărului lor ar putea acoperi o gamă destul de variată:

      • unitate tip restaurant: 1

      • unitate de servicii auxiliare în domeniul silvic

 

Agricultura

Agricultura - este bazată pe producţiile la nivel de familii şi se desfăşoară atât în câmp deschis cât şi în grădini legumicole.

      • Suprafaţă teren arabil: 1722 ha

      • Asociaţii agricole: nu există

      • Tipuri de culturi: cartofi, porumb, păioase, mere, pere, prune, cireşe, vişine, caise, piersici etc.

      • Puncte de prelucrare a culturilor: nu există

Legumicultura profită de o zonă cu climat temperat şi astfel este una variată şi exclusiv naturală. Specii de legume cultivate cu preponderenţă sunt morcovi, pătrunjei, vinete, ceapă, tomate etc. şi se cultivă în solarii şi pe câmp.

      • Apa provine de la: circuitul apei în natura

      • Puncte desfacere: piaţa din oraşele apropiate

      • Puncte de prelucrare: nu există

Pomicultura nu se bucură de o exploatare controlată, ea fiind prezentă la nivelul de pomi fructiferi răzleţi, dar există şi 20 ha de livadă intensive de pruni şi cireşi în localitatea Călacea.

      • Apa provine de la: circuitul natural al apei în natură

      • Puncte desfacere: nu există

      • Puncte de prelucrare: nu există.

Viticultura - nu se bucură de o exploatare controlată.

      • Apa provine de la: circuitul natural al apei în natură

      • Puncte desfacere: nu există

      • Puncte de prelucrare: nu există

Zootehnia - ramură cu potenţial dar neexploatată (animalele sunt prezente doar la nivel de gospodării) - există 4 puncte de colectare /prelucrare a laptelui.


Actualizat la data de: 26/09/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Comuna Surduc Harta site Powered by SOBIS Portal.