Infrastructura

Infrastructura de drumuri publice:

♦ Drum european: 0 km

♦ Drum naţional: DN 1H cu o lungime de 9 km şi DN 1G cu o lungime de 3 km

♦ Drum comunal: 37,6 km (din care 2 km asfaltat şi 35,6 km neasfaltat)

♦ Drum sătesc: 32,139 km (din care 4 km asfaltat şi 28,139 km neasfaltat).  

Există cale ferată, gara fiind în localitatea Surduc.

Lungimea căii ferate care traversează comuna este de cca. 10 km.

Calea ferată industrială traversează localitatea Surduc.  

 

Tranporturile în comun - există, dar nu în toate localităţile comunei:

        • Operator: S.C. DARIS TRANS SRL

        • Nr. autoturisme: 3

        • Nr. locuri: 48 (3x16 locuri)

        • Rute: 1. Cristolţel - Surduc - Jibou  2. Braglez - Surduc - Zalău; 3. Surduc - Tihău - Jibou.

 

Infrastructura tehnico-edilitară:

Reţeaua de alimentare cu apă este formată din fântânile publice şi fântânile casnice.

Surse alimentare cu apă

♦ Reţea de alimentare cu apă potabilă: în total 32 km, distribuită după cum urmează:

        • Surduc: 5 km

        • Tihău: 12 km

        • Cristolţel: 3,5 km

        • Solona: 4 km

        • Braglez: 2,5 km

        • Turbuţa: 5 km

Reţeaua a fost pusă în funcţiune în anul 1994 şi se află în stare de funcţionare bună.

♦ Alte surse de apă potabilă:

        • Izvoare captate

        • Forări în adâncime: fântâni existente în gospodăriile sătenilor;

Reţea de canalizare - nu există.

Reţea de alimentare cu gaze naturale - se întinde pe o lungime de 16,2 km.

Reţeaua a fost pusă în funcţiune în anul 1999 şi se află în stare bună de funcţionare.

Staţie de epurare - nu există.

 

Energie electrică - este asigurată de societatea naţională de furnizare - distribuitor: S.C. Electica SA.

 

Telecomunicaţiile - sunt deservite de către furnizori de telefonie fixă.

        • Operatori: ROMTELECOM

        • Servicii oferite: abonamente lunare de telefonie fixă

        • Nr. abonaţi: 305.

 

Internetul: În instituţiile publice: există internet şi reţea, există site-ul de prezentare - www.primaria-surduc.ro.


Actualizat la data de: 26/09/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Comuna Surduc Harta site Powered by SOBIS Portal.