Cultură şi învăţământ

Educaţie

Unităţi de învăţământ:

    • Grădiniţe: 5

    • Şcoli primare, gimnaziale şi liceale: 5

    • Licee/Şcoli de meserii: nu

    • Şcoli în limba minorităţilor sau şcoli speciale: nu

Personal didactic: 

    • Preşcolar: 8

    • Primar: 11

    •  Gimnazial: 23

    • Liceal: 2

    • Profesional: 3

Nr. elevi:             

    • Preşcolar: 119

    • Primar: 111

    • Gimnazial: 177

    • Liceal: 88

    • Profesională: 83

 

Sport

    • Echipe sportive: există o echipă de fotbal în Tihău

    • Săli de sport: nu există momentan, dar este necesară pt. ca elevii să aibă unde să-şi desfăşoare orele de sport iarna

    • Cluburi sportive: nu

 

Cultură şi artă 

    • Teatru: nu

    • Bibliotecă: da, există în localitatea Surduc

    • Cinematograf: nu

    • Cămin cultural: 6

    • Şcoală populară de artă: nu

    • Monumente istorice:

         ♦ Sistem de supraveghere şi apărare în sat SURDUC  - limeşului Daciei în sectorul Surduc, datat din sec. II - III p. Chr. din Epoca romană.

         ♦ Turn roman sat Surduc: "Podinicu deasupra tunărului” sec. II - III p. Chr.

         ♦ Turn roman sat Surduc: pe terasa de deasupra de "Valea  Hraii” sec. II - III p. Chr.

 

Religie

    • Biserică ortodoxă: 6 (Surduc, Tihău, Braglez, Cristolţel, Solona, Turbuţa)

    • Biserică catolică: 1 în localitatea Tihău

    • Lăcaş de cult alte religii: Penticostal - 3 lăcaşuri (Surduc, Tihău şi Solona) şi Baptist în localităţile Surduc şi Turbuţa

 

Sănătate

    • Nr dispensare: 2 din care 1 funcţional şi 1 care este pregătit dar lipseşte personalul medical

    • Nr. medici de familie: 1

    • Centru de permanenţă: nu

    • Nr. farmacii: 1

    • Nr. laboratoare: nu există

    • Nr. personal mediu sanitar: 3


Actualizat la data de: 26/09/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Comuna Surduc Harta site Powered by SOBIS Portal.