1. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT, fapt care va avea un impact semnificativ în creşterea competitivităţii economice, facilităţii integrării comunei în circuitul valorilor naţionale şi europene.

♦ Asfaltarea drumului comunal din localitatea Surduc pe o distanţă de 1 km

♦ Finalizarea lucrărilor drumului comunal dintre localitatea Surduc şi Tihău pe o distanţă de 2 km

♦ Reparaţia capitală a drumului comunal din localitatea Tihău pe o distanţă de 1,9 km

♦ Pietruirea drumului spre localitatea Solona şi a uliţelor din toată comuna

♦ Realizarea de trotuare în localităţile Surduc şi Tihău pe o distanţă de aproximativ 5 km

♦ Achiziţionarea a 2 mijloace de transport în comun

 

2. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ŞI DE MEDIU

Va viza îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor şi crearea de oportunităţi pentru investiţii şi de asemenea se doreşte respectarea condiţiilor de mediu şi personalizarea localităţii.

♦ Realizarea unei reţele de apă potabilă şi apă uzată - canalizare pe o distanţă de 60 de km şi a unei staţii de epurare în localităţile Surduc şi Tihău

♦ Introducerea unei reţele de apă potabilă în localităţile Cristolţel şi Braglez

♦ Prelungirea reţelei de gaz în localităţile Surduc şi Tihău pe o distanţă de circa 1,5 km    

♦ Amenajarea  unui  parc central de odihnă şi agrement

♦ Realizarea unui plan de ecologizare a văilor comunei

 

3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ prin acordarea de facilităţi pentru investitori, prin promovarea turismului şi prin exploatarea resurselor naturale.

Ideea acestui obiectiv este de a încuraja spiritul antreprenorial al cetăţenilor şi de a atrage investiţii private în sectorul turistic, agricol, manufacturier şi comercial în comună.

♦ Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi

♦ Promovarea potenţialului turistic ca principală masură de dezvoltare economică

      • Realizarea a 4 pensiuni agro-turistice la nivelul comunei

      • Amenajarea unui loc de camping pe Valea Hraii

      • Amenajarea Disco Bar-ului din Stâncă în scopuri comerciale, acesta având avantajul de a                       prezenta o unicitate pentru acest gen de locaţii;

♦ Sprijinirea producătorilor agricoli

      • Sprijinirea investiţiilor în sensul deschiderii unui punct de prelucrare a ciupercilor, a fructelor de               pădure şi a plantelor medicinale

      • Sprijinirea investiţiilor în sensul deschiderii unui punct de prelucrare a produselor lactate la nivel de         comună

♦ Înfiinţarea unei unităţi de producţie şi comercializare a materialelor de construcţie

 

4. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ŞI SPORT

Un obiectiv specific prin care se doreşte realizarea unei integrări sociale a tuturor cetăţenilor, acesta fiind un aspect de bază al realizării unei continuităţi a măsurilor de dezvoltare urmărite.


♦ Modernizarea terenului de sport al şcolii cu clasele I-XII din localitatea Surduc;

♦ Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copiii preşcolari şi şcolari din clasele mici;

♦ Modernizarea Căminului cultural din localitatea Surduc - lucrările de interior;

♦ Transformarea clădirii şcolii vechi din localitatea Tihău în Cămin Cultural

♦ Modernizarea exteriorului clădirii Dispensarului Uman din localitatea Surduc;

♦ Construcţia şi amenajarea unui teren de sport polivalent în localitatea Surduc.

 

5. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA COMUNITĂŢII

Persistenţa modelului vechi de gândire şi organizare, moştenit de vechile generaţii de la regimul comunist, model care nu promova implicarea cetăţenilor la nivel de administraţie este un factor negativ în comună. Comunităţile rurale sunt dependente la nivel decizional, economic şi educaţional. Pentru ca ele să devină funcţionale se impune schimbarea atitudinii în sensul constituirii unei viziuni comunitare. În acest sens se doreşte iniţiativă şi continuitate la nivel individual.


♦ Implementarea unui proiect de integrare a rromilor în activităţile comunei;

♦ 4 proiecte implementate în această perioadă 2009-2013 care să privească integrarea socială şi crearea de oportunităţi pentru găsirea de locuri de muncă în comună.

 

 

6. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII  FUNCŢIONARILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DE A IMPLEMENTA REFORMA ADMINISTRATIVĂ DE INTEGRARE ÎN ANSAMBLUL EUROPEAN

Prin acest obiectiv se doreşte îmbunătăţirea legăturilor dintre administraţia publică locală şi cetăţeni, relaţie care ajută la dezvoltarea durabilă a comunei. Corectitudinea, eficienţa şi transparenţa vor fii factorii principali ai relaţiilor pe care administraţia vrea să le dezvolte cu cetăţenii.


♦ Crearea în cadrul primăriei a unui centru de informare pentru programele Uniunii Europene.

Close Search Window