• Primăria Surduc
 • Conducerea Primariei Surduc
 • Viceprimar
 • Atribuţii viceprimar
 • Declaraţii de avere viceprimar
 • Declaraţii de interese viceprimar
 • Primar
 • Atribuţii primar
 • Declaraţii de avere primar
 • Declaraţii de interese primar
 • Dispoziţii primar
 • Secretar
 • Atribuţii secretar
 • Declaraţii de avere secretar
 • Declaraţii de interese secretar
 • Anunțuri
 • Arhivă anunțuri
 • ANUNT PUBLIC DEPUNERE SOLICITARE ACORD MEDIU
 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
 • Anunt privind decizia etapei de incadrare -canalizare
 • Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 05.07.2023
 • Anunt public depunere solicitari emitere acord de mediu
 • Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 • Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
 • Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere acord de mediu
 • Adresa Jandarmeria Salaj
 • ADRESA INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE SALAJ
 • Anunt atribuire masa calda
 • Anunt colectiv comunicare prin publicitate
 • Anunt de participare
 • Anunt comunicare prin publicitate
 • Anunt de participare
 • ANUNȚ privind inchirierea prin atribuire directa sau licitatie a unor pajisti permanente
 • Comunicate
 • Cerere oferte -Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului ''Constructie pod rutier peste Somes la Turbuta in comuna Surduc, Judetul Salaj"
 • Invitatie de participare la achizitia directa de  lucrări in cadrul proiectului    ‘’Lucrari de renovare spatiu destinat  Cabinet  medicina dentara din cadrul cladirii Dispensarului uman Surduc’’
 • ANUNT PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII: «Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru prescolarii si elevii LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 SURDUC, comuna Surduc, jud. Salaj»
 • Invitatie de participare privind execuția lucrărilor de construcții-montaj, aferente obiectivului de investiţii EXTINDERE SI REABILITARE ANEXE, PRIMARIA SURDUC, COMUNA SURDUC,JUDETUL SALAJ
 • ,,Anunt de atribuire pentru:«Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şilivrarea zilnică a pachetului alimentar pentru prescolarii si elevii LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 Surduc, comuna Surduc, jud. Salaj»
 • IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE GARANTIE-RETURNARE(SGR) PENTRU AMBALAJELE DE BAUTURI
 • Invitatie de participare privind executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: ‘’Lucrari de reparatii la camin cultural din localitatea Braglez,comuna Surduc,judetul Salaj’’
 • ANUNT PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII: «Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru prescolarii si elevii LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 SURDUC, comuna Surduc, jud. Salaj»
 • Anunt publicitar la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului : ’’Reparații acoperiș școală Cristolțel, com.Surduc, jud.Sălaj"
 • Anunt publicitar la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului :"Reparații acoperiș școală Turbuța, com.Surduc, jud.Sălaj’"
 • Promovare
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Consiliul Local
 • Atribuţii ale Consiliului Local
 • Declaraţii de avere şi de interese - consilieri
 • Declaraţii de interese consilieri - Arhiva
 • Declaraţii de avere consilieri - Arhiva
 • Declaraţii de interese consilieri - 2018
 • Declaratii de avere si interese 2020
 • Declaratii de avere si interese 2022
 • Declaratii de avere si interese 2023
 • Declaratii de avere si interese 2024
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - Arhiva
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - 2018
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - 2019
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - 2020
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - 2022
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - 2023
 • Procese Verbale de Sedinţă a Consiliului Local - 2024
 • Impozite și taxe
 • Componenta Consiliului Local
 • Link-uri
 • E-Guvernare
 • Camera deputaților
 • Senat
 • Cautare
 • Harta site
 • Success
 • Servicii_homepage
 • Comuna Surduc
 • Organizarea
 • Ședințele Consiliului Local
 • Monitorul Oficial Local
 • Comuna Surduc
 • Informații
 • Buletin informativ
 • Buget
 • Bilanțuri contabile
 • Achiziții publice
 • Anunt publicitar la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului : ’’Reparații acoperiș școală Cristolțel, com.Surduc, jud.Sălaj"
 • Anunt publicitar la achizitia directa de lucrari publice in cadrul proiectului :’’Lucrări de renovare aferent terenului școlii generale Tihău, comuna Surduc, jud.Salăj’’
 • Anunt publicitar la achizitia directa de lucrari publice in cadrul proiectului :’’Lucrări de renovare aferent terenului școlii generale Tihău, comuna Surduc, jud.Salăj’’
 • Anunt publicitar la achizitia directa de lucrari publice in cadrul proiectului :’ Modernizare teren aferent monumentului eroilor din localitatea Tihau, com.Surduc, jud.Salaj, com.Surduc, jud.Salaj
 • Anunt public la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului:’’Modernizare clădire dispensar uman Surduc , jud.Sălaj’
 • Declarații de avere și interese
 • Planul pentru situații de urgență
 • Link-uri utile
 • Legislație
 • Formulare tip
 • Compartiment ASISTENTA SOCIALA
 • Compartiment AGRICOL
 • Compartiment RESURSE UMANE
 • Compartiment STARE CIVILA
 • Compartiment TAXE SI IMPOZITE
 • FORMULARE L544 SI PROTECTIA DATELOR
 • Compartiment URBANISM
 • Proiecte și investiții
 • Analiză pt. investitori
 • Oportunități de investiții
 • Măsuri și proiecte de dezvoltare
 • Direcții de dezvoltare
 • Proiecte cu finantare nerambursabila din fonduri europene sau guvernamentale
 • Proiecte in implementare
 • HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj
 • Recensământul populației 2022
 • Acasă
 • Funcționari
 • Declarații de avere și interese
 • Declarații de avere - arhivă
 • Declarații de interese - arhivă
 • Declaratii de avere 2017
 • Declaratii de avere 2017
 • Declaratii de avere 2018
 • Declaratii de interese 2018
 • Declaratii de avere 2019
 • Declaratii de interese 2019
 • Declaratii de avere 2020
 • Declaratii de interese 2020
 • Declaratii de avere 2022
 • Declaratii de avere 2022
 • Declaratii de avere 2023
 • Declaratii de interese 2023
 • Declaratii de interese 2023
 • Declaratii de avere 2024
 • Declaratii de interese 2024
 • Organizare
 • Regulament de organizare și funcționare
 • Organigrama
 • Instituții subordonate
 • Despre Surduc
 • Date fizico-geografice
 • Istoricul localității
 • Cultură și învățământ
 • Populație
 • Economie
 • Turism
 • Infrastructura
 • Contact
 • Monitorul Oficial
 • Statutul unitatii administrativ teritoriale
 • Regulament privind procedurile administrative
 • Hotărârile unității deliberative
 • Registrul pentru evidenta Proiectelor de Hotarari ale Consiliului Local
 • 2018
 • 2020
 • Registru pentru evidenta Hotararilor Consiliului Local
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2014
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2013
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2015
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2016
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2017
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2018
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2019
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2020
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2021
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2022
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2023
 • Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2024
 • Dispozitiile autoritatii deliberative
 • Registrul pentru evidenta Proiectelor de Dispozitii ale Primarului
 • Registrul pentru evidenta Dispozitiilor Primarului
 • Dispozitii - anul 2020
 • Dispozitii - anul 2021
 • Dispozitii - anul 2022
 • Documente si informatii financiare
 • Buget local
 • Situatii financiare
 • Alte documente
 • Declarații de căsătorie
 • Anunțuri concurs
 • Hotărâri ale C.L.S.U. Surduc
 • website vechi
 • Alegeri Locale 2024
 • Close Search Window