MASURI SI PROIECTE DE DEZVOLTARE  2016 – 2020

 

                                        I . PROIECTE DE DEZVOLTARE IN IMPLEMENTARE – obtinute prin PNDL adica

Programul National  de Dezvoltare Locala- fonduri guvernamentale

 1. Construire pod rutier in localitatea Turbuta peste raul Somes,in valoare de 13.791.460 lei, la aceasta data fiind finalizata licitatia privind realizarea aceste i investitii  fiind semnat si contractul de  lucrari cu firma  castigatoare a licitatiei.

   

 2. Modernizare strazi in comuna Surduc - etapa a 2-a ,pe o distanta de 9,404 km, in valoare totala 8.318.600   lei, proiect care  cuprinde modernizarea strazilor din satele :Tihau, Cristoltel, Briglez, Solona, Testiora si Turbuta - la fel , licitatia organizata pentru executarea acestor  a fost finalizata fiind semnat si contractul de lucrari cu firma castigatoare a licitatiei.

   

  NOTA: Inceperea lucrarilor privind construirea podului rutier peste raul Somes la Turbuta si modernizarea  strazilor   in comuna Surduc vor incepe in primavara anului 2019, intrucat dupa semnarea contractelor de lucrari firmele castigatoare au termen 3 luni de zile pentru intocmirea proiectelor tehnice, urmand apoi ca primaria comunei Surduc sa obtina toate avizele  necesare realizarii acestor investitii.

                                    II. PROIECTE  DEDEZVOLTARE DEPUSE PENTRU APROBARE – prin PNDR adica                                  

                                                      Programul National de Dezvoltare Rurala – fonduri UE,

 1. Modernizare strazi in comunaSurduc , pe o distanta de 6,539  km, in valoare totala  de un million de euro, care cuprinde modernizarea tuturor strazilor din localitaea Surduc, DC22 A Turbuta si cate o strada in fiecare din celelalte localitati apartinatoare comunei.

  Mentionam faptul ca si acest proiect a intrunit punctajul necesar pentru aprobare, comuna  Surduc fiind in asteptare Speram ca pana in anul 2020 sa obtinem aprobare si pentru acest proiect.

   

 2. Construirea unui teren sintetic in localitateaTihau, invaloare totala de 58.000 de euro -prinGAL – Grup de ActiuneLocala, cu ajutorul caruia se acceseaza fondurieuropene  . Acest proiect are 100% sanse de a fi castigat.

   

                                III.DIRECTII DE DEZVOLTARE

 

 DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE SI DE MEDIU

 

 

 1. A fost finalizata decolmatarea Vaii Solona,pe o lungime de 1,300 km ce traverseaza localitatea Surduc.

   

 2. Am inceput demersurile necesare pentru intabularea terenurilor unde vor fi amplasate rezervoarele de apain vederea realizarii obiectivului,,aductiune de apa in localitatileSurduc, Tihau si Cristoltel”.

   

 3. Am finalizat lucrarile privind intabularea terenului unde va fi amplasata statia de epurare pentru urmatorul obiectiv care-l avem in atentie, ,,canalizarein localitatile Surduc, Tihau si Cristoltel”.

   

 4. S-a semnat contractul de prestariservicii cu expert autorizat pentru finantarea in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica pentru sectoarele cadastrale din comuna Surduc, respectiv intabularea gratuita a terenurilor situate in extravilanul localitatilor comunei, lucrare care se va realizatreptat pana la finalizarea intabularii tuturor imobilelor( parcelelor de teren) din comunaSurduc.

   

   

 

CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ŞI SPORT

 

 1. A fost incheiata modernizarea Punctului sanitar din localitateaTihau, a avut loc si licitatia privind inchirierea acestei locatii , fiind semnat si contractul de inchiriere cu medicul care a castigat licitatia in vederea deschiderii unui cabinet medical. Se asteapta fonduride la guvern pentrua se putea deschide acest cabinet.

   

 2. Au fost terminate lucrarile privind repararea acoperisurilor la caminele culturale din localitatile: Tihau, Solona si C ristoltel precum si schimbarea invelitorilor acestora.

   

 3. Au fost finalizate lucrarile privind imprejmuirea caminelorculturale din localitatileSurduc si Cristoltel”

   

 4. Pana la fineleanului 2018 va fi data in functiune Sala de sport din localitateaSurduc, constructie care a fost preluata de actual conducere in luna iulie 2016 in faza de autorizatie de construire.

   

   

Close Search Window